Skip to main content

Pillows

Cherry pillow 15x25cm

8,00 €

(kópia 5)

[Translate to Anglicky:]

Použitie ako studená kompresia:

V chladničke, alebo mrazničke sa višňové kôstky dajú vychladiť. Vychladený vankúšik priložte priložte priamo na postihnutú časť tela. Višňové kôstky budú cielene chladiť postihnuté miesto.

(kópia 6)

[Translate to Anglicky:]

Použitie ako suchý termofor:

V rúre je možné úplne suché višňové kôstky nahriať. Ak zohriaty vankúš s višňovými kôstkami priloží­te k, alebo na postihnuté miesto, bude cielene odovzdávať telu teplo.
Udrží­ dlhšie teplo ako termofor plnený vodou.
Zohrievať 5-10 min. v teplovzdušnej rúre maximálne 120°C.

Using as cold compression:

You can ice cherry nubs in the fridge or freezer. Iced pillow apply  directly to befallen part of your body. Cherry nubs will aimly ice befallen place.

Using as dry thermophore?

It is possible to fire absolutely dry cherry nubs in the oven. If warm pillow with cherry nubs apply to befallen place  it give off warm to your body.

It will keep warm longer than thermophore filled with water.

Fire  5-10 minutes in oven maximal 120 celsia degrees